Friday, April 27, 2012

Møgeltønder er center for royal barnedåb i Maj

Møgeltønder kirke har lagt hus til tre royale begivenheder i nyere tid. 
4 oktober 2002 blev prins Felix døbt i kirken.  24 maj 2008 dannede kirken ramme om prins Joachim og Marie Cavalliers vielse, og 26 juli 2009 blev prins Henrik døbt i kirken.

                                                                                                                                                                   Den næste royale begivenhed er den lille nye prinsesses dåb den 20 maj 2012.


Et kort resumé:
Møgeltønder kirke blev antagelig grundlagt i første halvdel af 1200-tallet. Dets høje spir blæste ned i en storm i 1628, men blev genrejst i en kortere skikkelse. I det indre har skibet bræddeloft, der er udsmykket med malerier, der antagelig blev udført i 1693. På korets vægge og hvælv ses kalkmalerier fra 1500-tallet, der er stærkt restaurerede af kunstneren August Wilckens. Kirken indeholder også et maleri af Guldhornene.

Kirkens ældste stykke inventar er den romanske døbefont fra år 1200, hugget i granit. Over fonten hænger en fontehimmel i træ, udført i bruskbarok fra ca. 1660. Den udskårne femfløjede altertavle, der er rig på figurer, er sengotisk fra ca. år 1500. Noget af tavlen er fornyet eller tilføjet. Alterkalken er renæssance, den er suppleret med endnu en kalk og en oblatæske i sølvfiligran, der er tilvirket i Tønder. Der er tre par alterstager, to par er gotiske, det tredje par er fra 1659. Prædikestolen er fra 1694. Den hviler på en sokkel, der forestiller legende børn,  og den er smykket med bibelske børneskikkelser. På lydhimmelen er der navnetræk og våbenskjolde. Stolestaderne i skibet er hovedsageligt fra 1500-tallet, resten fra 1690, mens lågerne er fra 1700-tallet. Korets stole er fra 1898. Orglet i kirken er blandt de ældste i Danmark. På orgelfacaden ses årstallet 1679. Det er skænket af den første greve på Schackenborg, Hans Schack. Langs skibets nordvæg findes et stort pulpitur fra 1692. I kirken findes en række sengotiske alterfigurer.

Møgeltønder (tysk: Mögeltondern) ligger fire kilometer vest for Tønder.  Byen ligger i Tønder Kommune og tilhører Region Syddanmark. Møgeltønder er kendt for Schackenborg slot og er opstået omkring slottet, som i dag ejes, beboes og drives af prins Joachim.

Møgeltønder optræder første gang i historiebøgerne omkring år 1215. Dengang hed byen Tundær. På gamle kort kan man se, at navnet i 1288 blev til Mykæltundær, som betyder ”Store Tønder”. Og det har sprogligt udviklet sig til Møgeltønder.


 

Slotsgadens gamle huse er smukke, især om sommeren, når gadens mange roser står i blomst. Mange af de gamle huse har karnapper, og gaden flankeres af lindetræer på begge sider. De bliver stynet med jævne mellemrum -ellers vokser hele gaden til.

Schackenborg Slot var oprindeligt ikke et slot - og det hed i øvrigt heller ikke Schackenborg. Det startede som en borg, der skulle beskytte landsdelen mod angreb sydfra. Meget tyder på, at der omkring år 1050 lå et fæstningsværk nogenlunde samme sted, som Schackenborg Slot ligger i dag. Fra skriftlige kilder ved vi med sikkerhed, at der i 1200-tallet lå en borg. Den tilhørte bisperne i Ribe og blev bygget for dels at beskytte sejlvejen på Vidåen ind til Tønder, dels som et værn mod den frisiske indflydelse sydfra. Borgen havde navnet Møgeltønderhus.

Nyere tid: 
Schackenborg tilhørte Schackfamilien gennem 11 generationer. Det sidste grevepar havde ikke nogen børn. Derfor besluttede de i 1978 at give slottet tilbage til kongefamilien. Det blev den dengang 9-årige prins Joachim, der skulle ”arve” slottet.

Slotskroen
Schackenborg står – sammen med Frijsenborg, Wedellsborg, Constantinsborg og Gyllingnæs – bag varemærket De 5 Gårde. Tilsammen producerer de bl.a. kartofler, ost, mel, brød, kyllinger og flere spændende øl. Prins Joachim står også bag en speciel snaps. Den er brygget på mineralvand og bygmalt fra De 5 Gaardes marker. Hver flaske indeholder desuden et lille stykke egetræ fra en skov, der hører under Schackenborg. Og man får at vide, præcist hvor egetræet har stået, for etiketten er forsynet med GPS-koordinater for træets rødder.

Schackenborg Slotskro


 
I nærheden af Møgeltønder ligger Gallehus, og det var her de to guldhorn blev fundet i henholdsvis 1639 og 1734. Guldhornene stammer fra germansk jernalder. Desværre blev de stjålet i 1802 og omsmeltet. Der er blevet lavet kopier af originalerne, de findes på Nationalmuseet i København.


foto Møgeltønder kirke og slotsgade 2002: gb 
slotskro: copy

No comments:

Post a Comment