Friday, March 29, 2013

Skærtorsdag i gamle dage...........Skræmmende folketro i det 16. århundrede

 
Den første egentlige helligdag i påsken var "Skærtorsdag". På den dag kæmpede folketroen en kamp om lyset og mørket. De lyse sider gjaldt først og fremmest den magiske kraft fra den eneste grønne plante som havde overlevet vinteren, nemlig kålen. Ni slags kål kogt sammen værnede imod sygdom og alt andet ondt i året der kom. I Tyskland blev Skærtorsdag kaldt grønne torsdag, det har muligvis forbindelse til denne overtro. Luften ejede også en rensende kraft på den dag - hvis man hængte sit tøj ud i de fri, blev det befriet for møl. Det samme gjaldt sengetøjet, men her var det lopperne,der gik sig en tur.
Lorents Frölich: Loke
I Telemarken i Norge skulle man dog gøre lidt mere ud af det. Man skulle flette tre snore til hjælp for Lokes ødelagte slæde. Han kom kørende hver Skærtorsdag med et læs lopper, der var så tungt at hans slæde gik itu - og hvis han ikke blev hjulpet med snorene, kom man ikke af med loppeplagen det år.

Noget af det mest skræmmende var heksenes magt på Skærtorsdag, der ligesom Valborgsdag og Sankt Hansdag var heksenes fest, og hvis man ikke sikrede sig imod dem, var man virkelig i fare. Christian den Andens "gejstlige lov" beordrede øvrigheden på Skærtorsdag og Valborgsdag at holde øje med alle, der var mistænkt for troldom. Men det var ikke helt så enkelt, for heksene var usynlige og de fór på et kosteskaft i nattens mulm og mørke til samlingspladsen. Man kunne dog selv gøre noget for st sikre sig. Fæste stål over dørene, lægge stål i sengen og ude hos kreaturerne, sprede økser og andre jernting på markerne og fjerne et hjul fra ploven -  så de hekse der gerne ville køre ikke kkunne bruge den. Men det var umuiligt at helgardere sig. og hvis man glemte noget som helst, var man fortabt. Heksen Ingeborg Bogesdatter i Högnalöff i Sverige tilstod i 1618, at hun havde taget en kalv ud fra stalden, lagt bidsel på den og redet over skov, mark, bjerg og vand til Blåkulla, hvor hun deltog i hesksefesten. Før hun tog afsted, havde hun været snedig nok til  at blæse vind i sin natkjole og forme en skikkelse af sig selv, som hun lagde ved siden af sin ægtemand. Yngre hekse behøvede ikke noget ridedyr e ller køretøj - de kunne ved egen hjælp hæve sig i luften og flyve afsted.Det sikreste var at ringe med kirkeklokkerne. Helt op i det 19. århundrede var det skik i Småland hver "dimmelonsdag" om aftenen efter solnedgang og igen Skærtorsdag moren før solen var stået op, at klemte påskekællingerne ned. Præstens karle ringede med kirkeklokken, da tre hekse fløj over kirkespiret. De faldt ned, skiftede skikkelse og forvandlede sig til tre geder, der løb op i en gammel birk. En mand, der stod lige ved siden af, huggede den ene ged i foden. Alle bemærkede at en gammel kvinde haltede i landsbyen, og der var ingen der var i tvivl om, at hun havde været med på turen til Blåkulla. Hvad der så skete med hende melder historien ikke noget om. I et andet lignende tilfælde forvandlede den nedfaldene heks sig til en hvid so. Tre påskekællinger, der blev ringet ned et sted, hvor de netop skulle til at "piske kirken", som hekse også kunne finde på at gøre, blev fundet helt nøgne. 

Men man kunne selv finde ud af hvem der var hekse. Man tog det første hønseæg, der blev lagt Skærtorsdag morgen og tog det med sig hen i kirken. Hvis man kikkede igennem det mens solen skinnede, kunne man nøjagtigt se hvilke kvinder i menigheden, der var hekse og havde været til heksefest aftnen før.


Det er ganske vist. 


God Påske!Kilde: Dagligt liv i Norden i det 16 århundrede. Projekt Runeberg 1914. 


Wednesday, March 20, 2013

Sneflokke kommer vrimlende ...........


Vi har i dag den 20. marts med masser af sne og snefygning. Kulden har varet i flere uger nu, og det ser ud til at den endnu ikke har sluppet taget. Er det Kjørmes Knud der holder fast i os? Selv om kyndelmisse falder 2. februar og signalerer at den halve vinter er gået, så ser det lidt mere kompliceret ud i år. Hvor længe vil det fortsætte? Til efter påske måske -  men så kommer foråret og alt vil blomstre på èn gang! Så måske er det okay at sige farvel til Kjørmes Knud med et kendt vinterdigt af Jeppe Aakjær. Vi sang de danske sange i skolen - og jeg glemmer dem aldrig. Jeg glemmer heller ikke Jeppe Aakjær, den store jyske digter. Min far var født i Salling, og da han var ung, var det en folkefest at komme til mødet i august hos Jeppe Aakjær på Jenle.


foto:gb
      Sneflokke kommer vrimlende
hen over Diger trimlende,
det knyger ud af Himlene,
det sluger Hegn og Gaard,
det ryger ind ad Sprækkerne
til Pølserne paa Rækkerne,
og Faarene ved Hækkerne
faar Blink i Pelsens Haar.

Og Poplerne bag Mønningen,
de duver dybt i Dønningen,
og over Stakke-Grønningen
omtrimler Kjærv og Neg,
det klaprer én om Ørerne,
fra Portene og Dørene,
bag hvilke de smaa Sørene'
har rustet sig til Leg.

Og Gammelmor i Klokkerne
med Huen og Graalokkerne,
hun haler op i Sokkerne
og ser forsagt derud,
for nu er Kaalen liggende,
og nu staar Tjørnen stikkende
og spidder Sne paa Piggene,
og nu kom Kjørmes-Knud!
Aakjærs tekst er den første i en lille cyklus på fem digte med titlen De Fire Vinde, der kom i samlingen Vejr og Vind og Folkesind i 1916. Samlingens forside er prydet med et billede af en lyngdækket hedevej mellem bakkerne. Digtet er dateret den 10. marts 1916. Aakjær var på det tidspunkt vendt hjem til gården Jenle fra København, hvor han i krigsårene tilbragte de tre hårdeste vintermåneder.

"Sneflokke kommer vrimlende" giver et stemningsbillede fra den hårdeste vintertid i et landligt miljø omkring 1900.  Sneen og vinden kædes sammen, så man får fornemmelsen af, at en tur udenfor vil være kold og barsk - og samtidig beskrives sneen i et smukt billedsprog, som ”blink” i fårenes pels eller som spiddet næsten som blomster på tjørnens pigge. Aakjær benytter et fornemt billedsprog i dette stemningsbillede med de flotte rim og alliterationer som f.eks. ”duver dybt i Dønningen”.
Men indenfor er der hyggeligt. Pølserne er klar til vinterforrådet, og de små drenge ruster sig til leg. Kun for den gamle bedstemor er årstiden mere nærværende og begrænsende; hun må nøjes med at se forsagt ud af ruden. Hun er da også den mest beskrevne person som en slags symbol på vinteren; især de grå hår og hendes tøj, uldklokken (skørt), huen og de lange sokker betegner, hvordan vinteren alligevel også sniger sig indenfor. Digtet bevæger sig hele tiden mellem inde og ude. I de to første vers går vi fra ude til inde, mens det er omvendt til sidst. Afslutningsvist ånder forfatteren da også lettet op: ”og nu kom Kjørmes-Knud!” – omsider, kunne man tilføje. Kjørmes-Knud er netop betegnelsen for Kyndelmisse (2. februar), som man anså for det tidspunkt, hvor halvdelen af vinteren var gået.

"Sneflokke kommer vrimlende" fik plads i den første udgave af Folkehøjskolens Melodibog fra 1922 og har været en fast bestanddel siden. Den findes også i utallige andre danske sangbøger.


rune-indskrift "candelarum" (kyndelmisse) i Mosbjerg kirke, Nordjylland/ foto:gb
Kyndelmisse/ Kjørmes Knud 
En stor lysmesse, hvor de lys som skal bruges i det kommende år velsignes. At det lige sker denne dag skyldes, at der ved kyndelmisse er gået 40 dage, siden Jesus blev født. Lysfesten er i dag ikke længere en officiel helligdag i Danmark.  Selv om kyndelmisse i over 200 år  ikke har haft en officiel status som helligdag, er der i disse år en tendens til, at flere og flere kirker markerer dagen med særlige lysgudstjenester, evt forbundet med dåb af kommende konfirmander. Ved kyndelmisse afholdtes Kjørmes-gilde, traditionelt et sammenskudsgilde, hvor der spistes en kraftig suppe, pandekager med øl og brændevin eller stuvet hvidkål med flæsk og pølse.

Folketro.
Mange traditioner og varsler er knyttet til kyndelmisse. Frugttræer piskes med ris for at sikre en god høst, rituelle pløjninger skulle også sikre god høst. Flæsk skulle spises for at forhindre hunger, og vejret på denne dag kunne spå om forårets komme. F.eks. hvis det blæser så meget, at 18 kællinger ikke kunne holde den 19. ved jorden så vil foråret snart være på vej og Kjørmes tø er så godt som 100 læs hø. man sagde også, at Skt. Peter smed den varme sten i vandet denne dag, så isen kunne smelte og foråret komme, idet dagen regnes for årets koldeste. En tommelfingerregel for bønder var, at de skulle have halvdelen af foderet til dyrene tilbage, da dyrene først kunne komme på græs i maj måned.

Men Kyndelmisse var i februar................

GB
Sunday, March 17, 2013

Babette's Gæstebud i Vatikanet

foto: gb

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bogen: Billedet viser en lille fin udgave af "Babette's Gæstebud" fra 1975, som jeg fik i fødselsgave et år.  Det er 11. udgave fra forlaget Fremad med omslag af Mads Stage.

Babettes Gæstebud blev oprindeligt skrevet på engelsk (Babette's Feast) af Karen Blixen med pseudonymet Isak Dinesen. Den blev første gang offentliggjort i Danmarks Radio 24. november 1950 oplæst af Bodil Ipsen.

 

Filmen: Den danske Oscar-vinder fra 1987, »Babettes Gæstebud«, kommer igen til ære, når den den 12. maj bliver vist i Vatikanets Filmotek.fra Dansk filmhistorie
"Babettes Gæstebud" er inviteret til Vatikanet i Rom. Anledningen er en bog fra Museum of Modern Art med forfattere der fortæller om deres yndlingsfilm med åndeligt indhold.  Det er Museum of Modern Art i New York, der står bag bogen, som udkommer til efteråret, og der er i den forbindelse arrangeret et symposium, som finder sted i Vatikanets Filmotek den 12. maj i år med inviterede gæster. Gabriel Axel vil være til stede ved filmvisningen og symposiet i Rom, hvor han er deltager i et gæstepanel med forfattere, professorer, filmfolk og ledere fra filmarkiver.

Gabriel Axels "Babettes Gæstebud" er baseret på Karen Blixens novelle fra 1950 om den berømte gourmetkok Babette Hersant, der søger tilflugt i Danmark efter Pariserkommunen i 1871. "Babettes Gæstebud" er solgt over hele verden og indgik for nylig i Museum of Modern Art's filmarkiv.

GB


Kilde: Dansk filmskat 17 marts 2013; BT 17 marts 2013.Friday, March 15, 2013

Skagen 600 år 1413 - 2013For 600 år siden fik Skagen købstadsrettigheder - og hele året 2013 bliver fødselsdagen fejret i Skagen med masser af arrangementer. I 1413 var byen på størrelse med det daværende København, men senere blev den næsten ødelagt af sandflugt.

Skagen er i dag en hyggelig fiske- og turistby med et umiskendeligt præg af de kunstnere der elskede lyset ved Skagen og slog sig ned her for hundrede år siden og skabte en kunstnerkoloni der i dag er verdensberømt.Skagen-Arrangementer 2013

Skagen Festival i juli
foto Skagen grethe bachmann


Thursday, March 14, 2013

Di staver dødgaat i Aahus......
- der har vist været stress på arbejdet. Der bliver ingen gave fra Aarhus Kommune til medarbejderen denne gang.............
foto: grethe bachmann

Friday, March 8, 2013

Maggie Smith - det bli'r i familien !Maggie Smith i Downton Abbey.
Serien Downton Abbey fortsætter på lørdag, hvor vi får endnu en skøn TV-oplevelse, og Maggie Smith - en af Englands fineste skuespillere -  er heldigvis stadig med. Det er blevet nævnt i et par blade, at hun har to sønner, Toby Stephens og Chris Larkin, men der er ingen der fortæller at de hører til den fantastiske flok af Englands supergode skuespillere.
 Hvorfor Toby Stephens ikke vil ha' en rolle i Downton Abbey
Toby Stephens
Toby Stephens kender vi  bl.a. fra en TV-serie for nogle år siden "The Tenant at Wildfeld Hall",  hvor han havde en af hovedrollerne sammen med  Tara Fitzgerald og Rupert Graves, en serie, der var baseret på en roman af Anne Brontë. Han havde også en hovedrolle i Tv-serien "Jane Eyre" fra 2006 - og var superskurk i James Bond- filmen "Die another Day - men hans lange karriere dækker både film, TV og teater. (se Google)Chris Larkin
Hans bror Chris Larkin  (født Christoffer Stephens) er mest kendt for sin rolle som Gøring i en ¨TV-serie om Hitler "The Rise of Evil". Også han er teaterskuespiller.

foto from : dailyoftheday.com; listal.com; wordpress.