Saturday, July 21, 2012

Møllestien - en smuk gammel gade i Århus midtby.

  

 

 

 

 

 

 Den lille brolagte gade Møllestien i Århus midtby bliver kaldt den smukkeste gade i Århus. Lige nu blomstrer stokroserne og slyngroserne ved de gamle bindingsværkshuse med de sprossede vinduer. Gadens tidligste historie går langt tilbage. Ved arkæologiske udgravninger i 2003 blev der fundet keramikskår dateret til sen vikingetid og tidlig middelalder. De nuværende huse kan i mange tilfælde føres tilbage til 16-1700tallet.

Latinerkvarteret er velkendt og en magnet både for byens egne borgere og for gæster.  Møllestien var ligesom Latinerkvarteret engang i kraftigt forfald, men gaden blev reddet fra nedrivning af den æstetisk begavede borgmester Bernhardt Jensen, og siden har Møllestien udviklet sig til det den velholdte stokroseidyl, som vi kender i dag. Der er i tidens løb renoveret og bygget til, men alt sammen i pagt med og respekt for gadens historie.Men nu krakelerer stokroseidyllen, idet en af husejerne, på hjørnet af Møllestien og Grønnegade, har søgt kommunen om tilladelse til at bygge en etage oven på et baghus.Det har affødt protester, idet en række af beboerne i gadens 26 huse og den lokale grundejerforening er imod planerne om nybyggeriet. Men protesterne har hidtil ikke båret frugt, idet et flertal i byrådet er indstillet på at give byggetilladelsen.

De fleste huse i Møllestien er smalle, i et plan med udnyttet tagetage. En del er udbygget bagud i de små haver, men alle udbygninger er med fladt tag eller let skrånende tag, som ikke kan ses fra gaden og ikke tager udsigten til de karakteristiske huse fra nabogaderne. Der er enighed blandt mange om, at en moderne overbygning vil ødelægge det unikke miljø i Møllestien, og de frygter, den tilladelse kommer til at danne præcedens.
En beboer fortæller, at rejsebøger fra Lonely Planet nævner Møllestien som det første, man bør se, hvis man kommer til Aarhus.

 Byrådet med Bernhardt Jensen i spidsen sørgede engang for, at Møllestien blev bevaret. Lad os håbe at idyllen og Møllestien bliver bevaret, så vi stadig kan gå og glæde os over den smukke lille gade.No comments:

Post a Comment