Saturday, July 21, 2012

Nyt museum ved Moesgård....

foto nyt museum Moesgård 21. juli 2012: grethe bachmann

 
I øjeblikket opføres en ny museumsbygning ved Moesgård som åbner for publikum 1. juni 2014.  
Udstillingerne bliver museets hjerte, men desuden vil den ny museumsbygning indeholde museumsbutik, café, særlige rum til skoleformidling, auditorium med plads til 250 personer, konferencefaciliteter og mange små "oaser", hvor der kan foregå forskellige aktiviteter eller som giver rum til afslappet samvær. 

I efteråret 2005 vandt Henning Larsens Tegnestue arkitektkonkurrencen om at tegne en ny museumsbygning. Vinderprojektet er en 15.000 kvadratmeter stor bygning, der spiller hensynsfuldt sammen med herregårdens omgivelser og rejser sig fra landskabet som et "moderne Elverhøj". Den samlede pris på opførelsen af den nye bygning er på 345 mio. kr., og der er modtaget tilskud til byggeriet fra følgende: VELUX FONDEN, VILLUM FONDEN, OAK Foundation Denmark, Augustinus Fonden m.fl., Aarhus Universitet, Århus Kommune og Kulturministeriet. MT Højgaard A/S og Lindpro A/S  skal bygge museet. Første spadestik blev taget den 28. januar og byggeriet vil vare frem til efteråret 2013. Det nye museum forventes at åbne for publikum 1. juni 2014.planche der viser det færdige resultat i landskabet.
den gamle smedie


Ved trafikvejen og bagved den gamle smedie er træerne fjernet for at give plads for en indkørselsvej til det ny museum. Den smukke allé forbi golfbanen til hovedvejen bliver heldigvis bevaret, ligeså den smalle trafikvej, der samtidig er busvej, mod Søsterhøj og Skådes villaveje. Der bliver sikkert også indkørsel fra den anden side fra vejen der går gennem skoven ud til Moesgård strand. Man kan ikke se det umiddelbart fra planchen.  
blog om byggeriet:
http://www.moesgaardnytmuseum.dk/


foto 21 juli 2012: grethe bachmann

No comments:

Post a Comment