Monday, December 10, 2012

Vilhelm Kyhn og det danske landskab på Randers Kunstmuseum

 Fire kunstmuseer går sammen om et storstilet formidlingsprojekt, som med støtte fra Nordea-fonden, sætter maleren Vilhelm Kyhn og Guldalderens landskabstradition og vores nutidige nationale identitet under lup.

Vilhelm Kyhn og det danske landskab 

Randers kunstmuseum
18. august 2012 – 6. januar 2013
Fuglsang Kunstmuseum
31. januar – 21. april 2013
Ribe Kunstmuseum
8. maj – 1. september 2013
HEART Herning Museum of Contemporary Art
21. september 2013 – 5. januar 2014 Udstillingen om Kyhn & det danske landskabsmaleri sigter mod at skabe bred debat og folkeoplysning om det danske land ud fra guldalderkunstneren Vilhelm Kyhns værker, der – selvom de er 150 år gamle – stadig er helt aktuelle i dag, hvor spørgsmål om den danske identitet og nutidens nationalitetsfølelse ofte er til diskussion i medierne.  Projektet, der turnerer rundt i landet på de fire kunstmuseer, bliver realiseret med 3,21 mio. fra Nordea-fonden. Vilhelm Kyhn malede fra Skagen til Bornholm, og han havde et opmærksomt øje for kulturlandskabet og for naturens foranderlige og flygtige karakter.

Fire kunstmuseer formidler over to år Kyhns liv og værk på en udstilling og via digitale platforme hvor man kan surfe og lege sig til viden om Kyhn, og med en smartphone kan man deltage i debatten om dansk landskab og "danskhed". Hvad er det i dag? 
  
                                 Peter Vilhelm Carl Kyhn (1819 – 1903) er en central guldaldermaler i 1800-tallet og er særligt kendt for sine skildringer af det danske landskab. Han kom først i handelslære, derefter i kobberstiklære, men brugte samtidig Kunstakademiet fra 1836 og blev elev på modelskolen, hvor han vandt den lille sølvmedaille. Samme år begyndte han at udstille i landskabsfaget som han havde tillært sig på egen hånd. Han fik stipendier så han kunne tilbringe to år i Frankrig og Italien. Han blev medlem af akademiet i 1870, og mens han var medlem af Akademiet, blev han slået til ridder af Dannebrog i 1879. Kyhn udstillede sit første billede Bornholmsk strandparti, som straks blev købt af den Kongelige Malerisamling, der siden hen købte ni af hans billeder. Kyhn er rigt repræsenteret i offentlige og private samlinger.Med et stærkt nationalt sindelag fokuserede Kyhn netop på landskabet og rejste fra Skagen til Falster og fra Vestjylland til Bornholm for at indfange og forevige alle nationens egne på forskellige årstider, vejrlig og tidspunkter på døgnet. Hans ærinde var at kortlægge danskheden, som netop blev sat til debat i første halvdel af 1800-tallet. Den stort anlagte særudstilling, der viser den største præsentation af Kyhns værker siden 1919, sætter Vilhelm Kyhn, Guldalderens landskabstradition og vores nutidige nationale identitet under
lup.
 

 

 
    

Vilhelm Kyhn var en umådelig flittig maler, som i sin samtid ofte blev set som en outsider og gammeldags maler, der ikke rigtig fulgte tidens strømninger, men som alligevel fik stor indflydelse på yngre generationer af kunstnere. Han underviste blandt andre Anna Ancher på sin ”Tegneskole for kvinder” og påvirkede flere unge kunstnere med sin kritiske holdning til kunst. Kyhn var en af de første malere fra København, der kom til Jylland for at skildre den særlige jyske natur. Udstillingsprojektet skal vise, hvordan Kyhns billeder er blevet ikoner for, hvordan vi danskere opfatter Danmark og den danske natur. Selve udstillingen vil være den største præsentation af Vilhelm Kyhn siden 1919 og vil placere ham som en af de helt centrale kunstnere i dansk kunstliv i 1800-tallet.

Fotos fra udstillingen i Randers i  December 2012: grethe bachmann 

No comments:

Post a Comment