Friday, November 30, 2012

Brun Tornskade ved Årslev Engsø

Et sjældent besøg fra det fjerne Østen.
En fugl der kun er set to gange i Danmark blev opdaget ved Årslev Engsø søndag den 4 november. Det var en brun tornskade (Lanius cristatus). Ornitologer er kommet fra nær og fjern for at se den lille smukke fugl. Den var der stadig i week-enden 24-25 november. Nu er kulden kommet, og det bliver måske svært for den at klare sig.Den første gang den brune tornskade blev set i Danmark var den 15 oktober 1988. Den er set 5 gange i Europa. Brun tornskade er nært beslægtet med rødrygget tornskade og Isabella tornskade, og som de andre tornskader har den en tydelig maske igennem øjet.  Den yngler i det nordlige Asien fra Mongoliet til Sibirien og overvintrer i dele af Sydasien.
foto 24 november 2012 Årslev Engsø: 
stig bachmann nielsen, naturplan.dk  & grethe bachmann.

No comments:

Post a Comment