Monday, December 17, 2012

Færgen Ragna ved Mellerup - VoerVed Randers fjord mellem Mellerup og Voer sejler en lille færge Ragna. Vi har ofte været ved Mellerup færge uden at skulle over - men det er det mest charmerende lille sted at besøge. Nu er der også kommet en café i færgehuset i sommersæsonen (fra påske) og det gør jo stedet endnu bedre og mere tiltrækkende for mange mennesker.

Den 470 m lange sejltur over fjorden ta'r 4 minutter, der er plads til 3-4 biler afhængig af størrelse, og 29 passagerer (ikke afhængig af størrelse!)et lille kik til landsbyen Mellerup
Sidste gang vi besøgte stedet, var det et meget smukt vejr med frost og fantastiske blå farver ved fjorden. Ragna sejlede over med en hund som passager og et fragtskib kom sejlende ind gennem  fjorden lastet med træ, det virkede kæmpestort i den smalle fjord. Alt foregik stille og roligt. Fragtskibet sejlede forbi ind mod havnen og Ragna kunne tøffe over med hunden. Når man befinder sig et sådant sted, så er al verdens problemer ikke eksisterende.


Færgeriet ved Mellerup-Voer er blandt de ældste i Danmark, og dets historie kan føres tilbage til 1610. Voer færgested  og det halve færgeløb hørte dengang under herregården Stenalt, mens Mellerup færgested og det andet halve færgeløb hørte under kronen. En pram kaldet en kåg blev roet over fjorden. Den kunne medtage både passagerer, kreaturer og hestevogne. Men Frederik 3. var i økonomiske vanskeligheder, så han måtte pantsætte Mellerup færgested og det halve færgeløb til von Spreckelsen, en rig familie fra Hamborg. Han havde lånt en del penge af den familie og brugt dem til at føre krig.  I 1689 blev færgestedet og noget gods af Christian 5. tilskødet Frederich von Arentdorff på Overgård. Hans enke solgte det til godsejer Axel Bille på Stenalt - og i 1740 fik Billes enke Sophia Seefeld af Christian 6. bevilling på at drive færgeri mellem Voer og Mellerup. Stenalt ejede færgen frem til 1842, da etatsråd Nyegaard afgav færgeretten til Randers Amtsråd. På Voer-siden var færgeriet knyttet til Randers Havn i mere end 60 år.  I 1867 fik havnevæsenet den sidste kongelige bevilling.

Færgen Ragnafoto 8. december 2012: grethe bachmann


 

No comments:

Post a Comment