Thursday, August 23, 2012

En jæger gik at jage................


Odder, Aqua, Silkeborg
.....og så skød han den totalfredede odder, hvilket øjensynligt er sket utallige gange. En røntgenundersøgelse af oddere, foretaget af forskere på Aarhus Universitet, har vist at mange oddere svømmer rundt med hagl i kroppen efter illegale skud. Det er næsten 50 år siden at odderen blev totalfredet, men der er åbenbart nogle der er langsomt opfattende - eller ligeglade. Undersøgelsen på Aarhus Universitet dokumenterer at 5 ud af 66 oddere, der i perioden 2007-2011 blev dræbt i trafikken og indleveret til Naturstyrelsen, havde hagl i sig.

Det skønnes, at der lever flere end 1000 oddere i Danmark, og hvis andelen af dyr med hagl i kroppen fra den aktuelle undersøgelse er repræsentativt for den danske bestand, må mindst 70 oddere netop nu døje med hagl i kroppen.

Kilde: Skriver, Danmarks Naturfredningsforening,  Natur og miljø nr. 2 - 2012.

Odder, Aqua, Silkeborg.
Der findes ansvarsløse jægere og der findes ansvarlige jægere - og det er heldigvis de ansvarlige jægere, der er flest af. Jeg  er sikker på, at de er irriterede over de idioter,der går rundt og plaffer løs på må og få. Måske kunne de huske disse brådne kar på hvad en rigtig jæger er  - og hvordan man efterlever de etiske love og regler for jagten.
Her er lidt information til "Odderjægerne" der eventuelt falder over min blog:  
Uddrag fra Jagttegn Aarhus  


Vildtbiologi!
Der stilles til jagttegnsprøven krav om at du er i besiddelse af et bredt kendskab til de almindelig forekommende vildtarter i Danmark, såvel pattedyr som fugle, alle dyr skal kunne kendes/genkendes efter billeder. Til en stor del af disse dyr og fugle skal man også have kendskab til disses yngleforhold, udbredelse, biologi og selvfølgelig jagttider, eller om de evt. er fredet.

Odder, Aqua, Silkeborg.
Jagt & Jagtteknik!
Da det at "gå på jagt" er en meget gammel tradition, er der selvfølgelig gennem tiden opstået en hel masse, både skrevne og uskrevne, moralske såvel som  etiske regler omkring udøvelsen af jagt.
Med den bevågenhed der er omkring vor jagtudøvelse, fra det øvrige samfund, stilles der idag store krav til den moderne jæger, hvis jagten også skal bevares for fremtiden og vore børn og børnebørn.
Derfor synes vi, at det er vigtigt og meget spændende at kende, samt  selvfølgelig også at efterleve disse etiske love/regler, ligesom det også er blevet en del af stoffet til jagtprøven, og der kommer enkelte spørgsmål om emnet til prøven.
 foto Aqua, Silkeborg 2009: grethe bachmann.


No comments:

Post a Comment