Sunday, May 19, 2013

Det nye naturcenter på Harrild Hede

der blev serveret krondyrsuppe på åbningsdagen i april

 - i baggrunden Hugormen, den traktortrukne vogn med plads til 30 personer.

I et samarbejde med Ikast- Brande kommune har Naturstyrelsen Midtjylland i 2013 åbnet et nyt naturcenter på Harrild vandmølle ved Holtum å og den sydlige del af Harrild hede. Ved centret er et pragtfuldt skov- og  naturareal på omkring 3000 ha.


Stuehuset rummer undervisningslokale med køkken samt soveloft med plads til en klasse. I de nyopførte trælænger er der naturværksted og grejbank. Nær naturcentret findes der teltplads, shelterplads, motionsbane, skovlegeplads, bålsteder samt afmærkede stier i Nørlund Plantage og på Harrild Hede og Castenschiolds Hede.Grejbanken skal rumme det nødvendige udstyr til undervisningsaktiviteter indenfor bl.a. biologi, natur-teknik, idræt, hjemkundskab, sløjd og dansk. Endvidere anskaffes der et klassesæt af mountainbikes samt en "hugorm" – en traktortrukket vogn med siddepladser til ca. 30 personer. Der er således både fokus på naturfag, kreative fag, friluftsliv og sundhed samt det sociale.


detalje fra den store planche i trælængen.

detalje fra den store planche i trælængen, hvor der er bænke og borde og en stor grill.


Harrild Hede Naturcenter er for alle i Ikast-Brande kommune og områdets turister.
Der er mødelokaler og faciliteter til kommunens foreningsliv, og et stort naturrum med indendørs grill til de lokale og turisterne. Der er selvfølgelig en informativ vandretursfolder og alt hvad, der hører til et stort naturcenter med muligheder for alle interesserede.

Blandt de mange forskellige muligheder kan nævnes: hedens historie, om dyr og planter, om elektrofiskeri, om teambuilding, en idrætsdag i naturen, vildmarkstur o.s.v.

Der er en stor bestand af krondyr i området.

Booking vedr.aktiviteter kan rettes til:
Torben BøgeskovNaturcenterleder
Dir tlf.: (+45) 72 54 33 98 (Naturstyrelsen Midtjylland)
Mobil: (+45) 20 13 78 90
tob@nst.dk

Naturcenter Harrild Hede drives af Naturstyrelsen Midtjylland med driftstilskud fra Ikast-Brande Kommune.
Adressen er Fasterholtvej 36, 7330 Brande.


Nedenfor: Holtum Aa (ved Harrild Hede Naturcenter) og stien over Harrild Hede i august måned 2012.

foto august 2012 og april 2013: grethe bachmann
planchetegninger: stig bachmann nielsen naturplan.dk


No comments:

Post a Comment