Saturday, July 21, 2012

Møllestien - en smuk gammel gade i Århus midtby.

  

 

 

 

 

 

 Den lille brolagte gade Møllestien i Århus midtby bliver kaldt den smukkeste gade i Århus. Lige nu blomstrer stokroserne og slyngroserne ved de gamle bindingsværkshuse med de sprossede vinduer. Gadens tidligste historie går langt tilbage. Ved arkæologiske udgravninger i 2003 blev der fundet keramikskår dateret til sen vikingetid og tidlig middelalder. De nuværende huse kan i mange tilfælde føres tilbage til 16-1700tallet.

Latinerkvarteret er velkendt og en magnet både for byens egne borgere og for gæster.  Møllestien var ligesom Latinerkvarteret engang i kraftigt forfald, men gaden blev reddet fra nedrivning af den æstetisk begavede borgmester Bernhardt Jensen, og siden har Møllestien udviklet sig til det den velholdte stokroseidyl, som vi kender i dag. Der er i tidens løb renoveret og bygget til, men alt sammen i pagt med og respekt for gadens historie.Men nu krakelerer stokroseidyllen, idet en af husejerne, på hjørnet af Møllestien og Grønnegade, har søgt kommunen om tilladelse til at bygge en etage oven på et baghus.Det har affødt protester, idet en række af beboerne i gadens 26 huse og den lokale grundejerforening er imod planerne om nybyggeriet. Men protesterne har hidtil ikke båret frugt, idet et flertal i byrådet er indstillet på at give byggetilladelsen.

De fleste huse i Møllestien er smalle, i et plan med udnyttet tagetage. En del er udbygget bagud i de små haver, men alle udbygninger er med fladt tag eller let skrånende tag, som ikke kan ses fra gaden og ikke tager udsigten til de karakteristiske huse fra nabogaderne. Der er enighed blandt mange om, at en moderne overbygning vil ødelægge det unikke miljø i Møllestien, og de frygter, den tilladelse kommer til at danne præcedens.
En beboer fortæller, at rejsebøger fra Lonely Planet nævner Møllestien som det første, man bør se, hvis man kommer til Aarhus.

 Byrådet med Bernhardt Jensen i spidsen sørgede engang for, at Møllestien blev bevaret. Lad os håbe at idyllen og Møllestien bliver bevaret, så vi stadig kan gå og glæde os over den smukke lille gade.Nyt museum ved Moesgård....

foto nyt museum Moesgård 21. juli 2012: grethe bachmann

 
I øjeblikket opføres en ny museumsbygning ved Moesgård som åbner for publikum 1. juni 2014.  
Udstillingerne bliver museets hjerte, men desuden vil den ny museumsbygning indeholde museumsbutik, café, særlige rum til skoleformidling, auditorium med plads til 250 personer, konferencefaciliteter og mange små "oaser", hvor der kan foregå forskellige aktiviteter eller som giver rum til afslappet samvær. 

I efteråret 2005 vandt Henning Larsens Tegnestue arkitektkonkurrencen om at tegne en ny museumsbygning. Vinderprojektet er en 15.000 kvadratmeter stor bygning, der spiller hensynsfuldt sammen med herregårdens omgivelser og rejser sig fra landskabet som et "moderne Elverhøj". Den samlede pris på opførelsen af den nye bygning er på 345 mio. kr., og der er modtaget tilskud til byggeriet fra følgende: VELUX FONDEN, VILLUM FONDEN, OAK Foundation Denmark, Augustinus Fonden m.fl., Aarhus Universitet, Århus Kommune og Kulturministeriet. MT Højgaard A/S og Lindpro A/S  skal bygge museet. Første spadestik blev taget den 28. januar og byggeriet vil vare frem til efteråret 2013. Det nye museum forventes at åbne for publikum 1. juni 2014.planche der viser det færdige resultat i landskabet.
den gamle smedie


Ved trafikvejen og bagved den gamle smedie er træerne fjernet for at give plads for en indkørselsvej til det ny museum. Den smukke allé forbi golfbanen til hovedvejen bliver heldigvis bevaret, ligeså den smalle trafikvej, der samtidig er busvej, mod Søsterhøj og Skådes villaveje. Der bliver sikkert også indkørsel fra den anden side fra vejen der går gennem skoven ud til Moesgård strand. Man kan ikke se det umiddelbart fra planchen.  
blog om byggeriet:
http://www.moesgaardnytmuseum.dk/


foto 21 juli 2012: grethe bachmann

Tuesday, July 17, 2012

Sct. Paulsgade i Århus - Min Barndoms Gade

Sct. Paulsgade 8cMin barndoms gade er Sct. Paulsgade i Århus. Gaden er delt i to dele af Sct. Pauls kirkeplads, og vi boede på strækningen mod Marselisborg allé, den med forhaverne. Det var en dejlig gade også dengang. I dag blir den kaldt "konditorhusene" på grund af de hvide facadedekorationer. Også i min barndom havde gaden de kønne forhaver med støbejernsgitre. I dag er den bevaringsværdig. Forhaverne er de bedst bevarede i byen.
Sct. Paulsgade 8c


 

Jeg var en tur omkring min barndomsgade forleden dag for at tage nogle fotos. Vi boede i nr. 8 c fra 1935 til 1950.  I dag er den en af de renoverede ejendomme, og forhaven er meget frodig. 


Sunday, July 15, 2012

Lighthouse Århus Havnefront fotos fra 15. juli 2012

Hermed nogle nye fotos fra Århus havn fra søndag 15. juli.  Byggeriet skrider frem. Jeg forstår ikke hvorfor de nu siger at det høje lighthouse tårn er et fremtidsprojekt? (se teksten underneden), men måske har det noget at gøre med at budgettet er trængt? Jeg håber at det ikke varer for længe før vi ser det flotte tårn ved Århus havnefront. Det vil jo være en væsentlig del af det lovede projekt. Og uundværlig, ikke?  


Fra pressemeddelelse: "De første beboere er flyttet ind i Lighthouse og er med til at forvandle den tidligere containerhavn til moderne boligområde. Byggeriet er på mange måder et fyrtårn i området. Det 142 meter høje tårn yderst på ‘kajen’ er et fremtidsprojekt, men arkitektonisk er projektet helt klart med til at sætte standarder for byggeriet på Nordhavnen. Første etape af Lighthouse er netop blevet indflytningsklar, mens to andre etaper er undervejs. Hele området går en spændende fremtid i møde med rigtig mange boligprojekter, men også andre store byggerier som Bestsellers hovedkvarter, Navitas og Urban Mediaspace. "

byggeri set bag lystbådehavnen
 Spændende lejligheder. Læg mærke til de specielle vinduer, huset ligner næsten et modelhus klippet i karton. Der er både privatejede lejligheder og boligforeningslejligheder. Byggeriet endnu ikke færdigt.   ungdomsboliger
Der bliver fire forskellige blokke ungdomsboliger, enkelte lejligheder er indflytningsklare. 

ungdomsboliger bag lystbådehavnen
en af de første kanaler..

i den gamle træskibshavn